Pentax SF Sakar 28-70mm (60), 1/500s f8 - Ektachrome Elite 50