Hlavní stránka
Abstrakce Objekty Portréty Scény Architektura Krajina Úkazy

Fotovýlet Na Berounce Zahradní sešlost Nahrává se Večer při kytaře -
- tréma
Uzavřenost Na ulici

Černé svědomí Špeh Problém Bezvýchodná situace
při východu :-)
Nedal přednost v jízdě Vítání nového věku

Na kládě

 
Autoportrét
v zeleni
Stopy V.I.Lenina Na výstavě V zrcadle velkoměsta      

 
Projekce podvečera Ořezáme - pořezáme - poklidíme Absurdita Strohost zimy Černobílý svět O pauze  

Za volantem

hlavní stránka Hlavní stránka e-mail